Zákon č. 569/2009 Z. z.Zákon o zmene názvu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Čiastka 194/2009
Platnosť od 24.12.2009
Účinnosť od 15.01.2010

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.01.2010 Aktuálne znenie