Vyhláška č. 567/2009 Z. z.Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

(v znení č. 332/2018 Z. z., 240/2019 Z. z.)

Čiastka 193/2009
Platnosť od 23.12.2009
Účinnosť od 01.10.2019

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2019 240/2019 Z. z. Aktuálne znenie
14.01.2019 - 30.09.2019 332/2018 Z. z.
01.01.2010 - 13.01.2019