Nariadenie vlády č. 566/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

Čiastka 193/2009
Platnosť od 23.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010 do31.12.2019
Zrušený 370/2019 Z. z.

OBSAH