Nariadenie vlády č. 565/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

Čiastka 193/2009
Platnosť od 23.12.2009
Najbližšie účinné znenie 01.01.2010

OBSAH

565

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. decembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 470/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 časť A POĽNÉ PLODINY a časť B ZELENINY vrátane nadpisov znejú:

„ČASŤ A

POĽNÉ PLODINY

I. REPY
1.Beta vulgaris L.Repa cukrová
2.Beta vulgaris L.Repa kŕmna
   
II. KŔMNE PLODINY
3.Agrostis canina L.Psinček psí
4.Agrostis gigantea RothPsinček obrovský
5.Agrostis stolonifera L.Psinček poplazový
6.Agrostis capillaris L.Psinček obyčajný tenučký
7.Alopecurus pratensis L.Psiarka lúčna
8.Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. PreslOvsík obyčajný
9.Bromus catharticus VahlStoklas preháňavý
10.Bromus sitchensis Trin.Stoklas sitkanský
11.Cynodon dactylon (L.) Pers.Prstnatec obyčajný
12.Dactylis glomerata L.Reznačka laločnatá
13.Festuca arundinacea SchreberKostrava trsteníkovitá
14.Festuca filiformis Pourr.Kostrava vláskovitá
15.Festuca ovina L.Kostrava ovčia
16.Festuca pratensis Huds.Kostrava lúčna
17.Festuca rubra L.Kostrava červená
18.Festuca trachyphylla (Hack.) KrajinaKostrava drsnolistá
19.x Festulolium Asch. & Graebn.Kostravovec
20.Lolium multiflorum Lam. 
 20.1
Mätonoh mnohokvetý jednoročný
 20.2
Mätonoh mnohokvetý taliansky
21.Lolium perenne L.Mätonoh trváci
22.Lolium x boucheanum KunthMätonoh hybridný
23.Phalaris aquatica L.Lesknica
24.Phleum nodosum L.Timotejka uzlatá
25.Phleum pratense L.Timotejka lúčna
26.Poa annua L.Lipnica ročná
27.Poa nemoralis L.Lipnica hájna
28.Poa palustris L.Lipnica močiarna
29.Poa pratensis L.Lipnica lúčna
30.Poa trivialis L.Lipnica pospolitá
31.Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. PreslTrojštet žltkastý
33.Hedysarum coronarium L.Sekernica
34.Lotus corniculatus L.Ľadenec rožkatý
35.Lupinus albus L.Lupina biela
36.Lupinus angustifolius L.Lupina úzkolistá
37.Lupinus luteus L.Lupina žltá
38.Medicago lupulina L.Lucerna ďatelinová
39.Medicago sativa L.Lucerna siata
40.Medicago x varia T. MartynLucerna menlivá
41.Onobrychis viciifolia Scop.Vičenec vikolistý
42.Pisum sativum L. (partim.)Hrach siaty vrátane pelušky
43.Trifolium alexandrinum L.Ďatelina egyptská
44.Trifolium hybridum L.Ďatelina hybridná
45.Trifolium incarnatum L.Ďatelina purpurová
46.Trifolium pratense L.Ďatelina lúčna
47.Trifolium repens L.Ďatelina plazivá
48.Trifolium resupinatum L.Ďatelina obrátená
49.Trigonella foenum-graecum L.Senovka grécka
50.Vicia faba L. (partim)Bôb obyčajný
51.Vicia pannonica CrantzVika panónska
52.Vicia sativa L.Vika siata
53.Vicia villosa RothVika huňatá
54.Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.Kvaka
55.Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. var. viridis L.Kel kučeravý
56.Phacelia tanacetifolia Benth.Facélia vratičolistá
57.Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.Reďkev siata olejná
   
III. OLEJNINY A PRIADNE RASTLINY
58.Arachis hypogea L.Podzemnica olejná
59.Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsRepica olejnatá
60.Brassica juncea (L.) Czern.Kapusta sitinová
61.Brassica napus L. (partim)Repka olejka
62.Brassica nigra (L.) W. D. J. KochKapusta čierna
63.Cannabis sativa L.Konopa siata
64.Carthamus tinctorius L.Požlt farbiarsky
65.Carum carvi L.Rasca lúčna
66.Gossypium spp.Bavlník
67.Helianthus annuus L.Slnečnica ročná
68.Linum usitatissimum L.Ľan siaty
69.Papaver somniferum L.Mak siaty
70.Sinapis alba L.Horčica biela
71.Glycine max (L.) MerrillSója fazuľová
   
IV. OBILNINY
72.Avena nuda L.Ovos nahý
73.Avena sativa L.Ovos siaty
74.Avena strigosa Scherb.Ovos hrebienkatý
75.Hordeum vulgare L. 
 75.1Jačmeň siaty – dvojradový
 75.2Jačmeň siaty – šesťradový
76.Oryza sativa L.Ryža siata
77.Phalaris canariensis L.Lesknica kanárska
78.Secale cereale L.Raž siata
79.Sorghum bicolor (L.) MoenchCirok dvojfarebný
80.Sorghum sudanense (Piper) StapfCirok sudánsky
81.
Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf
Cirok dvojfarebný x Cirok sudánsky
82.x Triticosecale Wittm. ex A. CamusTritikale
83.Triticum aestivum L.Pšenica letná
84.Triticum durum Desf.Pšenica tvrdá
85.Triticum spelta L.Pšenica špaldová
86.Zea mays L.Kukurica siata (okrem cukrovej a pukancovej)
   
V. ZEMIAKY
87.Solanum tuberosum L. Zemiak

ČASŤ B

ZELENINY

1.Allium cepa L. 
 1.1 skupina AggregatumŠalotka
 1.2 skupina CepaCibuľa a cibuľa kuchynská nakopená
2.Allium fistulosum L.Cibuľa zimná
3.Allium porrum L.Pór pestovaný
4.Allium sativum L.Cesnak kuchynský
5.Allium schoenoprasum L.Cesnak pažítkový (pažítka)
6.Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.Trebuľka voňavá
7.Apium graveolens L. 
 7.1Zeler voňavý stopkový
 7.2Zeler voňavý buľvový
8.
Asparagus officinalis L.Asparágus lekársky (špargľa)
9.Beta vulgaris L. 
 9.1Repa obyčajná (cvikla) vrátane cheltenhamskej
 9.2Repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold)
10.Brassica oleracea L. 
 10.1Kel kučeravý
 10.2Karfiol
 10.3Brokolica
 10.4Kel ružičkový
 10.5Kel hlávkový
 10.6Kapusta hlávková biela
 10.7Kapusta hlávková červená
 10.8Kaleráb
11.Brassica rapa L. 
 11.1Kapusta pekinská /čínska
 11.2Okrúhlica
12.Capsicum annuum L.Paprika ročná
13.Cichorium endivia L. 
 13.1Čakanka štrbáková pravá kučeravá
 13.2Čakanka štrbáková pravá širokolistá
14.Cichorium intybus L. 
 14.1Čakanka obyčajná
 14.2Čakanka obyčajná siata listnatá (šalátová)
 14.3Čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná)
15.Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai.Dyňa červená
16.Cucumis melo L.Melón cukrový
17.Cucumis sativus L. 
 17.1Uhorka siata šalátová
 17.2Uhorka siata nakladačka
18.Cucurbita maxima DuchesneTekvica obrovská
19.Cucurbita pepo L.Tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová
20.Cynara cardunculus L. 
 20.1Artičoka kardová
 20.2Artičoka zeleninová
21.Daucus carota L. 
 21.1Mrkva obyčajná
 21.2Mrkva obyčajná kŕmna
22.Foeniculum vulgare Mill.Fenikel obyčajný
23.Lactuca sativa L.Šalát siaty
24.Lycopersicon esculentum Mill.Rajčiak jedlý
25.Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill.Petržlen záhradný
26.Phaseolus coccineus L.Fazuľa šarlátová
27.Phaseolus vulgaris L. 
 27.1Fazuľa záhradná kríčkovitá
 27.2Fazuľa záhradná tyčová
28.Pisum sativum L. (partim) 
 28.1Hrach siaty pravý stržňový
 28.2Hrach siaty pravý lúskavý
 28.3Hrach siaty pravý cukrový
29.Raphanus sativus L. 
 29.1Reďkev siata pravá (reďkovka)
 29.2Reďkev siata čierna
30.Rheum rhabarbarum L.Rebarbora vlnitá
31.Scorzonera hispanica L.Hadomor španielsky
32.

Solanum melongena L.Ľuľok baklažánový (baklažán)
33.Spinacia oleracea L.Špenát siaty
34.Valerianella locusta (L.) Laterr.Valeriánka poľná
35.Vicia faba L. (partim)Bôb obyčajný
36.Zea mays L. (partim) 
 36.1Kukurica siata cukrová
 36.2Kukurica siata pukancová“.

2. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 50/2007 Z. z.

DRUHY PESTOVANÝCH RASTLÍN, PRE KTORÉ JE OVERENIE HOSPODÁRSKEJ HODNOTY ODRODY PODMIENKOU REGISTRÁCIE

I. REPY
  1.Beta vulgaris L.Repa cukrová
  2.Beta vulgaris L.Repa kŕmna
   
II. KŔMNE PLODINY
  3.Agrostis canina L.Psinček psí
  4.Agrostis gigantea RothPsinček obrovský
  5.Agrostis stolonifera L.Psinček poplazový
  6.Agrostis capillaris L.Psinček obyčajný tenučký
  7.Alopecurus pratensis L.Psiarka lúčna
  8.Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. PreslOvsík obyčajný
  9.Bromus catharticus VahlStoklas preháňavý
10.Bromus sitchensis Trin.Stoklas sitkanský
11.Cynodon dactylon (L.) Pers.Prstnatec obyčajný
12.Dactylis glomerata L.Reznačka laločnatá
13.Festuca arundinacea SchreberKostrava trsteníkovitá
14.Festuca filiformis Pourr.Kostrava vláskovitá
15.Festuca ovina L.Kostrava ovčia
16.Festuca pratensis Huds.Kostrava lúčna
17.Festuca rubra L.Kostrava červená
18.Festuca trachyphylla (Hack.) KrajinaKostrava drsnolistá
19.x Festulolium Asch. & Graebn.Kostravovec
20.Lolium multiflorum Lam. 
 20.1Mätonoh mnohokvetý jednoročný
 20.2Mätonoh mnohokvetý taliansky
21.Lolium perenne L.Mätonoh trváci
22.Lolium x boucheanum KunthMätonoh hybridný
23.Phalaris aquatica L.Lesknica
24.Phleum nodosum L.Timotejka uzlatá
25.Phleum pratense L.Timotejka lúčna
26.Poa annua L.Lipnica ročná
27.Poa nemoralis L.Lipnica hájna
28.Poa palustris L.Lipnica močiarna
29.Poa pratensis L.Lipnica lúčna
30.Poa trivialis L.Lipnica pospolitá
31.Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. PreslTrojštet žltkastý
33.Hedysarum coronarium L.Sekernica
34.Lotus corniculatus L.Ľadenec rožkatý
35.Lupinus albus L.Lupina biela
36.Lupinus angustifolius L.Lupina úzkolistá
37.Lupinus luteus L.Lupina žltá
38.Medicago lupulina L.Lucerna ďatelinová
39.Medicago sativa L.Lucerna siata
40.Medicago x varia T. MartynLucerna menlivá
41.Onobrychis viciifolia Scop.Vičenec vikolistý
42.Pisum sativum L. (partim.)Hrach siaty vrátane pelušky
43.Trifolium alexandrinum L.Ďatelina egyptská
44.Trifolium hybridum L.Ďatelina hybridná
45.Trifolium incarnatum L.Ďatelina purpurová
46.Trifolium pratense L.Ďatelina lúčna
47.Trifolium repens L.Ďatelina plazivá
48.Trifolium resupinatum L.Ďatelina obrátená
49.Trigonella foenum-graecum L.Senovka grécka
50.Vicia faba L. (partim)Bôb obyčajný
51.Vicia pannonica CrantzVika panónska
52.Vicia sativa L.Vika siata
53.Vicia villosa RothVika huňatá
54.Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.Kvaka
55.Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. var. viridis L.Kel kučeravý
56.Phacelia tanacetifolia Benth.Facélia vratičolistá
57.Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.Reďkev siata olejná
   
III. OLEJNINY A PRIADNE RASTLINY
58.Arachis hypogea L.Podzemnica olejná
59.Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsRepica olejnatá
60.Brassica juncea (L.) Czern.Kapusta sitinová
61.Brassica napus L. (partim)Repka olejka
62.Brassica nigra (L.) W. D. J. KochKapusta čierna
63.Cannabis sativa L.Konopa siata
64.Carthamus tinctorius L.Požlt farbiarsky
65.Carum carvi L.Rasca lúčna
66.Gossypium spp.Bavlník
67.Helianthus annuus L.Slnečnica ročná
68.Linum usitatissimum L.Ľan siaty
69.Papaver somniferum L.Mak siaty
70.Sinapis alba L.Horčica biela
71.Glycine max (L.) MerrillSója fazuľová
   
IV. OBILNINY
72.Avena nuda L.Ovos nahý
73.Avena sativa L.Ovos siaty
74.Avena strigosa Scherb.Ovos hrebienkatý
75.Hordeum vulgare L. 
 75.1Jačmeň siaty – dvojradový
 75.2Jačmeň siaty – šesťradový
76.Oryza sativa L.Ryža siata
77.Phalaris canariensis L.Lesknica kanárska
78.Secale cereale L.Raž siata
79.Sorghum bicolor (L.) MoenchCirok dvojfarebný
80.Sorghum sudanense (Piper) StapfCirok sudánsky
81.

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Cirok dvojfarebný x Cirok sudánsky
82.x Triticosecale Wittm. ex A. CamusTritikale
83.Triticum aestivum L.Pšenica letná
84.Triticum durum Desf.Pšenica tvrdá
85.Triticum spelta L.Pšenica špaldová
86.Zea mays L.Kukurica siata (okrem cukrovej a pukancovej)
   
V. ZEMIAKY
87.Solanum tuberosum L. Zemiak
   
VI. ZELENINY
88.
Cichorium intybus L.Čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná)
   
VII. OSTATNÉ DRUHY
89.VitisVinič hroznorodý
90.Humulus lupulusChmeľ“.

3. V prílohe č. 3 časti A POĽNÉ PLODINY A ZELENINY prvý a druhý bod znejú:

1. Skúšky DUS sa vykonávajú podľa protokolov na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej len „protokol CPVO“) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:

a) poľné plodiny

hrach siatyTP 7/1 zo 6. 11. 2003
bôb obyčajný TP bôb obyčajný/1 z 25. 3. 2004
repka olejkaTP 36/1 z 25. 3. 2004
slnečnica ročná TP 81/1 z 31. 10. 2002
ľan siatyTP 57/1 z 21. 3. 2007
ovos nahý TP 20/1 zo 6. 11. 2003
ovos siaty TP 20/1 zo 6. 11. 2003
jačmeň siatyTP 19/2 zo 6. 11. 2003
ryža siataTP 16/1 z 18. 11. 2004
raž siata TP 58/1 z 31. 10. 2002
tritikale TP 121/2 z 22. 1. 2007
pšenica letná TP 3/3 zo 6. 11. 2003
pšenica tvrdáTP 120/2 zo 6. 11. 2003
kukurica siataTP 2/2 z 15. 11. 2001
zemiakTP 23/2 z 1. 12. 2005

b) zeleniny

cibuľa a cibuľa kuchynská nakopenáTP 46/2 z 1. 4. 2009
šalotkaTP 46/2 z 1. 4. 2009
pór pestovaný TP 85/2 z 1. 4. 2009
cesnak kuchynský TP 162/1 z 25. 3. 2004
cesnak pažítkový (pažítka)TP 198/1 z 1. 4. 2009
zeler voňavý stopkovýTP 82/1 z 13. 3. 2008
zeler voňavý buľvovýTP 74/1 z 13. 3. 2008
asparágus lekárky (špargľa)TP 130/1 z 27. 3. 2002
repa obyčajná (cvikla) vrátane cheltenhamskejTP 60/1 z 1. 4. 2009
karfiolTP 45/1 z 15. 11. 2001
brokolica TP 151/2 z 21. 3. 2007
kel ružičkový TP 54/2 z 1. 12. 2005
kel hlávkový, biela kapusta, červená kapustaTP 48/2 z 1. 12. 2005
kalerábTP 65/1 z 25. 3. 2004
kapusta pekinská / čínskaTP 105/1 z 13. 3. 2008
paprika ročnáTP 76/2 z 21. 3. 2007
čakanka štrbáková pravá kučeravá a širokolistáTP 118/2 z 1. 12. 2005
čakanka obyčajnáTP 173/1 z 25. 3. 2004
čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná)TP 172/2 z 1. 12. 2005
dyňa červenáTP 142/1 z 21. 3. 2007
melón cukrovýTP 104/2 z 21. 3. 2007
uhorka siata šalátová a uhorka nakladačka TP 61/2 z 13. 3. 2008
tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónováTP 119/1 z 25. 3. 2004
artičoka kardová a artičoka zeleninováTP 184/1 z 25. 3. 2004
mrkva obyčajná a mrkva kŕmnaTP 49/3 z 13. 3. 2008
fenikel obyčajnýTP 183/1 z 25. 3. 2004
šalát siaty TP 13/4 z 1. 4. 2009
rajčiak jedlýTP 44/3 z 21. 3. 2007
petržlen záhradnýTP 136/1 z 21. 3. 2007
fazuľa šarlátováTP 9/1 z 21. 3. 2007
fazuľa záhradná kríčkovitá a fazuľa záhradná tyčováTP 12/3 z 1. 4. 2009
hrach siaty pravý stržňový, hrach siaty pravý lúskavý a hrach siaty pravý cukrovýTP 7/1 zo 6. 11. 2003
reďkev siata pravá (reďkovka)TP 64/1 z 27. 3. 2002
ľuľok baklažánový (baklažán)TP 117/1 z 13. 3. 2008
špenát siatyTP 55/2 z 13. 3. 2008
valeriánka poľnáTP 75/2 z 21. 3. 2007
bôb obyčajnýTP bôb obyčajný/1 z 25. 3. 2004
kukurica siata cukrová a kukurica siata pukancováTP 2/2 z 15. 11. 2001

2. Skúšky DUS sa vykonávajú podľa metodík na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Medzinárodnej únie na ochranu práv nových odrôd rastlín (ďalej len „metodika UPOV“) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:

a) poľné plodiny

repa kŕmnaTG/150/3 zo 4. 11. 1994
psinček psíTG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček obrovskýTG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček poplazovýTG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček obyčajný tenučkýTG/30/6 z 12. 10. 1990
stoklas preháňavýTG/180/3 zo 4. 4. 2001
stoklas sitkanskýTG/180/3 zo 4. 4. 2001
reznačka laločnatáTG/31/8 zo 17. 4. 2002
kostrava trsteníkovitáTG/39/8 zo 17. 4. 2002
kostrava vláskovitá TG/67/5 z 5. 4. 2006
kostrava ovčiaTG/67/5 z 5. 4. 2006
kostrava lúčnaTG/39/8 zo 17. 4. 2002
kostrava červenáTG/67/5 z 5. 4. 2006
kostrava drsnolistá TG/67/5 z 5. 4. 2006
mätonoh mnohokvetýTG/4/8 z 5. 4. 2006
mätonoh trváciTG/4/8 z 5. 4. 2006
mätonoh hybridnýTG/4/8 z 5. 4. 2006
timotejka uzlatáTG/34/6 zo 7. 11. 1984
timotejka lúčnaTG/34/6 zo 7. 11. 1984
lipnica lúčnaTG/33/6 z 12. 10. 1990
lupina bielaTG/66/4 z 31. 3. 2004
lupina úzkolistáTG/66/4 z 31. 3. 2004
lupina žltáTG/66/4 z 31. 3. 2004
lucerna siataTG/6/5 zo 6. 4. 2005
lucerna menlivá TG/6/5 zo 6. 4. 2005
ďatelina lúčnaTG/5/7 zo 4. 4. 2001
ďatelina plaziváTG/38/7 z 9. 4. 2003
vika siataTG/32/6 z 21. 10. 1988
kvakaTG/89/6 zo 4. 4. 2001
reďkev siata olejnáTG/178/3 zo 4. 4. 2001
podzemnica olejnáTG/93/3 z 13. 11. 1985
repica olejnatáTG/185/3 zo 17. 4. 2002
požlt farbiarskyTG/134/3 z 12. 10. 1990
bavlníkTG/88/6 zo 4. 4. 2001
mak siatyTG/166/3 z 24. 3. 1999
horčica bielaTG/179/3 zo 4. 4. 2001
sója fazuľováTG/80/6 z 1. 4. 1998
cirok dvojfarebnýTG/122/3 zo 6. 10. 1989

b) zeleniny

cibuľa zimnáTG/161/3 z 1. 4. 1998
repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold)TG/106/4 z 31. 3. 2004
kel kučeravýTG/90/6 z 31. 3. 2004
okrúhlicaTG/37/10 zo 4. 4. 2001
čakanka obyčajná siata listnatá (šalátová)TG/154/3 z 18. 10. 1996
tekvica obrovskáTG/155/4 z 28. 3. 2007
reďkev siata čierna TG/63/6 z 24. 3. 1999
rebarbora vlnitáTG/62/6 z 24. 3. 1999
hadomor španielskyTG/116/3 z 21. 10. 1988“.

4. Príloha č. 4 sa dopĺňa šestnástym a sedemnástym bodom, ktoré znejú:

16. Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).

17. Smernica Komisie 2009/97/ES z 3. augusta 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smerníc Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES týkajúcich sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 202, 4. 8. 2009).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Robert Fico v. r.