Zákon č. 563/2009 Z. z.Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 193/2009
Platnosť od 23.12.2009
Účinnosť od 01.10.2012 do29.12.2012
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010 okrem čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2021 312/2020 Z. z.
06.02.2021 - 31.07.2021 45/2021 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2021 - 05.02.2021 369/2019 Z. z., 416/2020 Z. z., 421/2020 Z. z.
31.10.2020 - 31.12.2020 296/2020 Z. z.
01.10.2020 - 30.10.2020 390/2019 Z. z.
21.07.2020 - 30.09.2020 198/2020 Z. z.
01.04.2020 - 20.07.2020 46/2020 Z. z.
01.01.2020 - 31.03.2020 369/2019 Z. z.
01.12.2019 - 31.12.2019 221/2019 Z. z.
01.07.2019 - 30.11.2019 35/2019 Z. z.
01.01.2019 - 30.06.2019 267/2017 Z. z., 213/2018 Z. z., 368/2018 Z. z.
01.09.2018 - 31.12.2018 177/2018 Z. z.
01.01.2018 - 31.08.2018 267/2017 Z. z., 344/2017 Z. z.
01.01.2017 - 31.12.2017 298/2016 Z. z., 339/2016 Z. z.
01.11.2016 - 31.12.2016 447/2015 Z. z.
01.07.2016 - 31.10.2016 125/2016 Z. z.
01.05.2016 - 30.06.2016 269/2015 Z. z.
01.01.2016 - 30.04.2016 269/2015 Z. z., 393/2015 Z. z.
01.11.2015 - 31.12.2015 252/2015 Z. z.
01.09.2015 - 31.10.2015 176/2015 Z. z.
01.07.2015 - 31.08.2015 218/2014 Z. z., 130/2015 Z. z.
01.01.2015 - 30.06.2015 218/2014 Z. z., 333/2014 Z. z., 361/2014 Z. z.
01.10.2014 - 31.12.2014 218/2014 Z. z.
01.09.2014 - 30.09.2014 435/2013 Z. z.
01.08.2014 - 31.08.2014 213/2014 Z. z.
01.01.2014 - 31.07.2014 435/2013 Z. z.
01.08.2013 - 31.12.2013 218/2013 Z. z.
01.01.2013 - 31.07.2013 440/2012 Z. z.
30.12.2012 - 31.12.2012 440/2012 Z. z.
01.10.2012 - 29.12.2012 246/2012 Z. z.
01.09.2012 - 30.09.2012 235/2012 Z. z.
09.03.2012 - 31.08.2012 91/2012 Z. z.
01.03.2012 - 08.03.2012 69/2012 Z. z.
01.01.2012 - 29.02.2012 563/2009 Z. z.(nepriamo), 331/2011 Z. z., 332/2011 Z. z., 384/2011 Z. z., 546/2011 Z. z. Delená účinnosť
01.01.2010 - 31.12.2011

Pôvodný predpis

23.12.2009