Oznámenie č. 552/2009 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom

Čiastka 191/2009
Platnosť od 19.12.2009 do30.06.2011
Účinnosť do 30.06.2011
Zrušený 203/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.