Opatrenie č. 551/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2010

Čiastka 191/2009
Platnosť od 19.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2010 Aktuálne znenie