Oznámenie č. 544/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov v konaní o udelenie víza

Čiastka 188/2009
Platnosť od 18.12.2009
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2009 v súlade s článkom 5.