Oznámenie č. 531/2009 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí

Čiastka 185/2009
Platnosť od 15.12.2009 do06.12.2011
Účinnosť do 06.12.2011
Zrušený 443/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2009.