Zákon č. 53/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Čiastka 27/2009
Platnosť od 27.02.2009
Účinnosť od 01.03.2009