Zákon č. 52/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Čiastka 27/2009
Platnosť od 27.02.2009 do31.12.2012
Účinnosť od 01.03.2009 do31.12.2012
Zrušený 530/2011 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2009 - 31.12.2012