Oznámenie č. 501/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania

Čiastka 175/2009
Platnosť od 03.12.2009
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudlo platnosť 3. novembra 2009 v súlade s článkom 11.