Zákon č. 479/2009 Z. z.Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 167/2009
Platnosť od 25.11.2009
Účinnosť od 01.06.2019 do30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa Čl. X. zákona č. 331/2011 Z.z. nadobúda § 9 účinnosť 1. 11. 2011