Zákon č. 478/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 30/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 167/2009
Platnosť od 25.11.2009
Účinnosť od 01.03.2019