Zákon č. 475/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov

Čiastka 167/2009
Platnosť od 25.11.2009 do31.08.2012
Účinnosť od 01.04.2010 do31.08.2012
Zrušený 530/2011 Z. z.