Vyhláška č. 47/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov

Čiastka 25/2009
Platnosť od 26.02.2009
Účinnosť od 01.03.2009

OBSAH