Zákon č. 463/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 164/2009
Platnosť od 20.11.2009
Účinnosť od 01.12.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2009 Aktuálne znenie