Vyhláška č. 435/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko

Čiastka 152/2009
Platnosť od 30.10.2009
Účinnosť od 01.11.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2009 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.10.2009