Vyhláška č. 418/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti a podmienky zverejnenia v zozname občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve

Čiastka 149/2009
Platnosť od 27.10.2009
Účinnosť od 01.11.2009

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2009 Aktuálne znenie