Zákon č. 401/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení zákona č. 240/2006 Z. z.

Čiastka 146/2009
Platnosť od 20.10.2009 do31.12.2012
Účinnosť od 01.11.2009 do31.12.2012
Zrušený 373/2012 Z. z.

OBSAH