Zákon č. 395/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 143/2009
Platnosť od 15.10.2009
Účinnosť od 01.11.2009

OBSAH