Oznámenie č. 38/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach v medzinárodných zmluvných dokumentoch v oblasti cestnej premávky, ktorými je Slovenská republika viazaná

Čiastka 19/2009
Platnosť od 17.02.2009

Pôvodný predpis

17.02.2009