Zákon č. 378/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 135/2009
Platnosť od 01.10.2009
Účinnosť od 01.10.2009

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2009 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.10.2009