Vyhláška č. 367/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Kláštore pod Znievom a v Socovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Kláštore pod Znievom a v Socovciach

Čiastka 132/2009
Platnosť od 29.09.2009
Účinnosť od 01.10.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2009 Aktuálne znenie