Nariadenie vlády č. 348/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2008 Z. z.

Čiastka 122/2009
Platnosť od 29.08.2009 do14.11.2013
Účinnosť od 01.09.2009 do14.11.2013
Zrušený 349/2013 Z. z.

OBSAH