Nariadenie vlády č. 347/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní dočasnej štátnej pomoci pre pestovateľov cukrovej repy

Čiastka 122/2009
Platnosť od 29.08.2009
Účinnosť od 01.09.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2009 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.08.2009