Nariadenie vlády č. 342/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách

Čiastka 120/2009
Platnosť od 28.08.2009
Účinnosť od 01.09.2009 do31.07.2017
Zrušený 189/2017 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2009 - 31.07.2017

Pôvodný predpis

28.08.2009