Nariadenie vlády č. 339/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory za trvalé ukončenie výsadby vinohradov

Čiastka 120/2009
Platnosť od 28.08.2009
Účinnosť od 01.09.2009

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2009 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.08.2009