Oznámenie č. 337/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode

Čiastka 118/2009
Platnosť od 27.08.2009
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. septembra 2009. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. septembra 2009.