Vyhláška č. 33/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 17/2009
Platnosť od 13.02.2009
Účinnosť od 01.03.2009 do31.07.2018
Zrušený 228/2018 Z. z.

OBSAH