Nariadenie vlády č. 324/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a sumy príspevku na bývanie

Čiastka 115/2009
Platnosť od 19.08.2009
Účinnosť od 01.09.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2009 Aktuálne znenie