Vyhláška č. 319/2009 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

Čiastka 114/2009
Platnosť od 06.08.2009 do31.05.2012
Účinnosť od 15.08.2009 do31.05.2012
Zrušený 154/2012 Z. z.