Oznámenie č. 301/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku

(v znení č. r1/c52/2010 Z. z.)

Čiastka 107/2009
Platnosť od 25.07.2009
Účinnosť od 25.07.2009
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom jej podpisu, t. j. 20. júla 2009, v súlade s článkom 7 ods. 1.