Oznámenie č. 273/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskej sociálnej charty (revidovanej)

Čiastka 95/2009
Platnosť od 10.07.2009
Redakčná poznámka

Európska sociálna charta (revidovaná) nadobudla platnosť 1. júla 1999 v súlade s článkom K ods. 2. Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 1. júna 2009 v súlade článkom K ods. 3.

OBSAH

II. Č A S Ť (Čl. 1 - Čl. 31)
IV. Č A S Ť (Čl. 100 - Čl. 500)
V. ČASŤ (Čl. 5 - Čl. 11)
VI. Č A S Ť (Čl. 12 - Čl. 16)