Vyhláška č. 244/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o určení subjektu, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom

Čiastka 85/2009
Platnosť od 18.06.2009
Účinnosť od 20.06.2009

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.06.2009 Aktuálne znenie