Opatrenie č. 235/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 318/2004 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Čiastka 83/2009
Platnosť od 13.06.2009
Účinnosť od 01.07.2009 do30.11.2014
Zrušený 278/1993 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2009 - 30.11.2014