Vyhláška č. 194/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť výrobkov obsahujúcich biocídny dimetylfumarát

Čiastka 74/2009
Platnosť od 29.05.2009
Účinnosť od 01.06.2009

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2009 Aktuálne znenie