Oznámenie č. 190/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 73/2009
Platnosť od 28.05.2009
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 26. apríla 2007 v súlade s článkom 10 ods. 1.

Pôvodný predpis

28.05.2009