Zákon č. 188/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 73/2009
Platnosť od 28.05.2009
Účinnosť od 01.06.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2009 Aktuálne znenie