Zákon č. 180/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 70/2009
Platnosť od 26.05.2009
Účinnosť od 01.06.2009

OBSAH