Oznámenie č. 174/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Čiastka 68/2009
Platnosť od 22.05.2009
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončila 1. mája 2004.