Oznámenie č. 172/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2009

Čiastka 68/2009
Platnosť od 22.05.2009
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. mája 2009.

Pôvodný predpis

22.05.2009