Oznámenie č. 163/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Zmenách Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Čiastka 63/2009
Platnosť od 06.05.2009
Redakčná poznámka

Zmeny Poplatkového poriadku nadobudli platnosť 1. apríla 2009. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2009.