Vyhláška č. 152/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 605/2007 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia

Čiastka 56/2009
Platnosť od 28.04.2009 do31.12.2011
Účinnosť od 01.05.2009 do31.12.2011
Zrušený 314/2001 Z. z.

OBSAH