Vyhláška č. 149/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny

Čiastka 54/2009
Platnosť od 21.04.2009 do30.11.2011
Účinnosť od 01.05.2009 do30.11.2011
Zrušený 424/2011 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2009 - 30.11.2011