Oznámenie č. 125/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Čiastka 45/2009
Platnosť od 01.04.2009
Redakčná poznámka

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) nadobudnú platnosť 1. apríla 2009. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2009.

Pôvodný predpis

01.04.2009