Nariadenie vlády č. 122/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma zahraničného príspevku, kategórie operácie v závislosti od miery rizík a ďalšie podrobnosti súvisiace s poskytovaním zahraničného príspevku

Čiastka 43/2009
Platnosť od 31.03.2009
Účinnosť od 01.04.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2008 Aktuálne znenie