Vyhláška č. 11/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Čiastka 6/2009
Platnosť od 24.01.2009
Účinnosť od 01.02.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2009 Aktuálne znenie