Zákon č. 108/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 41/2009
Platnosť od 25.03.2009
Účinnosť od 01.01.2010
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009 okrem prvého bodu až deviateho bodu a § 293bh a 293bi desiateho bodu v čl. I a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2010 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.04.2009 - 31.12.2009