Redakčné oznámenie č. r1/c7/2008 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 626/2007 Z. z.

Čiastka 7/2008
Platnosť od 18.01.2008